On-line Ready

Opis akcji

Oferuję kasy „Online ready” z gwarancją technicznej modernizacji do wersji obowiązującej od roku 2018!
Kupując teraz urządzenie fiskalne, otrzymujesz zapewnienie dostosowania jego funkcjonalności do nowych wymogów w dowolnym, wybranym przez Ciebie momencie.

– kup kasę raz, nie dwa razy
– wydłuż okres jej użytkowania
– zapłać za modernizację do online tylko 200zł
– DARIUS KASY – największe doświadczenie w sprzedaży kas onlineowych w Polsce

E-lementarz

Plik elektroniczny, który może być agregowany w chmurze internetowej, innej bazie danych lub przesyłany do Klienta pod wskazany adres na wybrane urządzenie lub telefon. To elektroniczny odpowiednik tradycyjnego, papierowego paragonu (np. w postaci pliku pdf, jpg, itp.).

Oszczędność papieru, możliwość gromadzenia danych i dokonywania analiz o zakupach przez Klientów (dziś takie analizy umożliwiają niektóre systemy bankowości mobilnej). Gromadzone dane będą mogły być wykorzystywane przez fiskusa, a w zależności od przepisów także przez inne podmioty, np. producentów FMCG, banki, firmy marketingowe.

Jest to rozwiązanie, w którym każda transakcja na kasie fiskalnej wymaga bezpośredniej komunikacji urządzenia fiskalnego z centralnym serwerem zbierającym dane o sprzedaży.

Jest to inicjatywa Ministerstwa Rozwoju zmierzająca do unowocześnienia rynku, ale głównym celem jest uszczelnienie systemu fiskalnego, a w konsekwencji ograniczenie szarej strefy.

Do tej pory wdrożono podobne rozwiązanie w kilku krajach:

  1. Na Węgrzech, gdzie kasa fiskalna wyposażona jest w szyfrowany moduł komunikacji z serwerem Ministerstwa Finansów,
  2. W Chorwacji i Czechach, gdzie dowolne urządzenie (przykładowo stary laptop) komunikuje się z centralnym serwerem Ministerstwa Finansów poprzez Internet.Zwrotnie otrzymuje kod identyfikacyjny transakcji, który następnie trafia do treści paragonu wydrukowanego na dowolnej drukarce.Model węgierski cechuje bardzo wysoki stopień szczelności podatkowej i odporności na awarie (firmware kasy nie jest dostępny dla osób postronnych, a protokół komunikacyjny jest certyfikowany). Tzw. model chorwacki jest łatwiejszy do wprowadzenia, jednak podatny na oszustwa.

Kasy onlinowe będą mogły być używane dopiero po 1 stycznia 2018.
Ich funkcjonowanie będzie oparte na następujących zasadach:

  1. Kasa fiskalna będzie dalej posiadała sprzętowe zabezpieczenie danych, oparte na pamięci fiskalnej i pamięci paragonów (tzw. pamięci chronionej), natomiast nie będzie obowiązkowe stosowanie kopii elektronicznej.
  2. Kasa będzie drukowała papierowe paragony, emitując jednocześnie dokument elektroniczny.E-paragony będą dostępne dla wszystkich kupujących, również tych płacących gotówką, po wprowadzeniu specjalnego kodu nabywcy.
  3. Kasa będzie przypisana do podatnika, a jego dane zapisane w module fiskalnym.
  4. Kasa onlinowa będzie kontaktowała się z centralnym serwerem.Na etapie uruchomienia kasy (fiskalizacji) przekaże do repozytorium dane o sobie i właścicielu kasy, zwrotnie otrzymując przydzielony numer ewidencyjny.W trakcie eksploatacji kasa będzie przekazywać dane o sprzedaży.
  5. Każda kasa będzie współpracowała z terminalem płatniczym.

CERTYFIKAT „ONLINE READY”
GWARANCJA TECHNICZNEJ MODERNIZACJI URZĄDZENIA

Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu, ul. Kruczkowskiego 39, 41-813 Zabrze, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095317, o kapitale zakładowym i wpłaconym w wysokości 22.142.962,40 PLN, NIP 648-00-00-255 (zwana dalej „ELZAB”), jako producent urządzenia oznaczonego logiem „Online ready”, zobowiązuje się na zlecenie Właściciela urządzenia do wykonania technicznej modernizacji urządzenia do wersji zgodnej z rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, obowiązującym na dzień zlecenia, za wynagrodzeniem w wysokości 200 zł netto. *)

Wykonanie technicznej modernizacji kas „Online ready” zostanie wykonane w wybranym przez Właściciela urządzenia terminie, w okresie 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2020 r.

Niniejsza Gwarancja dotyczy urządzeń zarejestrowanych przez autoryzowanego serwisanta ELZAB w bazie kas „Online ready” ELZAB, z podaniem kompletnych danych identyfikujących urządzenie i aktualnego Właściciela kasy. Po zarejestrowaniu urządzenia Właściciel otrzyma powiadomienie drogą elektroniczną (SMS) o wpisaniu urządzenia do ewidencji.


*) Z operacją modernizacji mogą być związane dodatkowe koszty np. odczytu pamięci fiskalnej przed modernizacją, transportu, itp., które ponosi Właściciel kasy według cennika obowiązującego u Autoryzowanego Partnera Serwisowego ELZAB. Na zlecenie i koszt Właściciela, dodatkowo mogą zostać wykonane inne czynności konserwacyjne urządzenia.